Kundundersökning med 90% svarsfrekvens

Ett kraftfullt analysverktyg som känner de viktigaste kunderna på pulsen! Där 9 av 10 vill vara med!

Kundanalysen hittar möjligheter och hot hos kunderna. Detta möjliggör effektiv verksamhetsstyrning baserad på fakta.

Grundbulten för analysen är att; ”Kunden (nästan) alltid har rätt”! Huruvida det ligger sanning eller inte i ordspråket kan ju självklart diskuteras. Men för alla företag som eftersträvar lönsamhet och tillväxt, utgör hela tiden nöjda kunder kriteriet för att lyckas.

Många företag anser sig vara duktiga på att själva utläsa ”nöjd-kund-index” (NKI), andra tar det ett steg längre och konfronterar vissa kunder och frågar hur de mår. Vissa mäter kundlojalitet genom NPS-mätningar (Net Promoter Score). Och använder detta som ledstång för verksamhetsutvecklingen. Men hur skall man vara helt säker? Ja, säker kan man bara bli om man ödmjukt inser att kunderna kommer att lämna mer uttömmande svar till en neutral part.

Det är här kundanalysen kommer in i bilden, som en kvalitativ analys som är skräddarsydd för att hitta allt som är affärskritiskt för en verksamhet. Bättre ändå; också inhämtar rekommendationer från de viktigaste kunderna gällande vad de skulle uppskatta, som kontrast till egna antaganden om detsamma.

Affärsnyttan blir uppenbar; en ”SWOT” utförd av kunderna = underlättar styrningen och utformandet av affärserbjudandet. Förenklar också planeringen av kundstrategier och vilka och varför som bör prioriteras.