Personal- & konsultuppföljning

Vet ni varför nyckelmedarbetare väljer att avsluta? Eller varför man väljer att stanna kvar?

Vet ni varför personer väljer att ta anställning eller konsultuppdrag hos er?

Vet ni hur starkt era ledord och företagsvärderingar sitter hos era anställda?

Genomför ni exit-samtal när någon slutar och anlitar ni en extern part för detta?

Vi hjälper er få fram era medarbetares och konsulters ärliga uppfattning om er som arbetsgivare, deras behov, önskemål och idéer. Läs mer här…