Basefact hjälper er med:

  • Medarbetarundersökningar
  • Konsultuppföljning
  • Utvärderingssamtal efter genomfört förändringsarbete
  • Startsamtal (ngn månad in i anställningen)
  • Exitsamtal (i samband med avslut av anställning/uppdrag)

Våra undersökningar och analyser skapar möjlighet till samsyn gällande det egna varumärket, position, värderingar, marknadsinriktning, organisation osv. Samsyn gör förändringsarbeten möjliga samt underlättar prioriteringar.

Undersökningar kan göras för att fånga upp behov av förändring, eller efter ett genomfört förändringsarbete – hur har förändringen landat hos medarbetare, vilka frågetecken finns kvar, vilka är med på tåget osv.

Allt fler företag inser nyttan och värdet av att anlita en tredje part att genomföra s.k. exitsamtal när personal slutar. För i slutändan, det kostar mer att rekrytera ny personal än att behålla och utveckla den personal man redan har.

Vi är experter på att undersöka hur konsulter hos er uppfattar er som samarbetspartner, vilka behov och önskemål man har, samt undersöka styrkor/möjligheter/svagheter/hot i ert konsulterbjudande och i ert affärserbjudande. Konsulterna är många gånger de som har bäst insyn i era kunder verksamhet och dess förutsättningar.