Kunduppföljning & analys

Gör ni kundundersökningar där ni får uppåt 90% i svarsfrekvens och är det era viktigaste kunder som svarar?

Har ni kundvårdsaktiviteter som är särskiljande mot era konkurrenter?

Gör ni rätt saker för att öka omsättning på era befintliga kunder?

Kan du med säkerhet svara JA på dessa frågor? Om inte, hur angeläget är det för er att styra upp det?

I slutändan, vad kostar en förlorad kund? Eller vad kostar 10 förlorade kunder?

Basefacts kraftfulla analysverktyg känner de viktigaste kunderna på pulsen! Där 9 av 10 vill vara med! Läs mer här…