Vinst eller förlust

Det är vanligt att många företag anser att de redan följer upp och analyserar vunna eller förlorade affärer, tex genom att följa antalet vinster och förluster i sitt CRM-system. Andra mäter kundlojalitet genom NPS-undersökningar (Net Promoter Score), eller mäter kundnöjdhet med hjälp av NKI-undersökningar (Nöjd Kund Index).
I denna typ av mätningar blir svaren oftast grunda och missar därför viktiga fakta och är inte samma sak som att genomföra win/loss-analyser.

I win/loss-analysens skräddarsydda frågor mäter vi ett företags affärsprestationer inom ett stort antal kritiska områden. Utfallet resulterar i en oberoende ”SWOT”, innebärande en snabbt ökad förståelse om den egna verksamhetens styrkor och svagheter.
Win/loss-analysen ger svar på vilka vinst och förlustkriterier man skall ta ställning till i sin affärsutveckling.

I win/loss-analysen levererar vi också rekommendationer till förändringar i verksamheten = ledstänger för ökad försäljning!

En viktig framgångsfaktor, är att en neutral tredje part och inte säljfunktionen själv genomför win/loss-analyser. Varför? Till en tredje/neutral part kan man som kund ”prata fritt”, det finns inga motkrav, låsningar eller där man får anklagande mot- eller följdfrågor.